امروز شرکت سهامی بیمه ما یک برند معتبر است

به گزارش هنرنیوز ، مجید صفدری، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما در مراسم رونمایی از سند استراتژیک پنج ساله بیمه ما گفت: اکنون شرکت سهامی بیمه ما در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و ما توانسته ایم ۷۷/۶ درصد رشد فروش داشته باشیم در شرایطی که در حال حاضر رشد فروش در دیگر بیمه ها ۲۳/۵ درصد می باشد.

وی افزود: همچنین رشد پرتفوی ۲۱/۹ درصدی در رشد فروش تعداد بیمه نامه ها داریم.

مدیرعامل بیمه ما بیان داشت: در سال ۹۹ بیمه ما باید در جایگاه نهم صنعت بیمه باشد و اکنون در جایگاه سیزدهم صنعت بیمه قرار دارد و همچنین در سال ۹۹ سهم از بازار شرکت بیمه ما می بایست ۲/۶ درصد باشد بدین معنی که ما تا سال ۹۹ سالانه باید ۲۸ صدم درصد رشد در سهم بازار داشته باشیم.

صفدری خاطرنشان کرد: امروز شرکت سهامی بیمه ما یک برند معتبر است و در شرایطی که در گذشته بیمه ما در مناقصاتی نقش پر رنگی نداشت اما اکنون در مناقصات مختلف شرکت دارد.

وی تصریح کرد: سند استراتژیک یک شرکت یک برنامه برای آن شرکت است که اگر با خلق فرصتها و شناسایی توانایی ها و از همه مهمتر اقدام و عمل، اجرایی نشود، این استراتژیک برای شرکت مثمرثمر نخواهد بود.

مدیرعامل بیمه ما در پایان عنوان داشت: در روند اجرایی شرکت تمام پرداختی ها می بایست براساس کمیت، بهره وری، خروجی و نتایج باشد.

بر اساس این گزارش، در بیانه چشم انداز سند استراتژیک این شرکت موارد مهم از جمله برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان شبکه فروش با رعایت سلامت، شفافیت مالی و اصول حرفه ای بیمه گری ذکر شده است.

شرکت بیمه ما به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصصم است تا همگام با گسترش فرهنگ آینده نگری در جامعه به نحوی خدمات خود را به کلیه مشتریان عرضه نماید که ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان و سایر افراد و جامعه از آن بهره مند شوند.

گفتنی است این سند با حضور روسای شعب و مدیران و معاونان بیمه ما رونمایی شد و در پایان به چند نفر از دانش آموزان با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.

امروز شرکت سهامی بیمه ما یک برند معتبر است