تماشا کنید: تیم‌های جدیدی برای PES 2017 معرفی شدند + مزایای پیش‌خرید

کونامی تیم‌های جدیدی را معرفی کرده که بخشی از PES 2017 خواهند بود و خیلی از تیم‌های لیگ شیلی را لایسنس کرده است. در ادامه همراه گیمفا باشید تا  ضمن تماشای تریلر جدید، از نام‌ تیم‌های لایسنس‌شده آگاهی یابید. تیم‌های جدید PES 2017، شامل ۱۶ تیم باشگاهی شیلی می‌شوند و همه‌ی بازیکنان، معتبر هستند و لایسنس […]

تماشا کنید: تیم‌های جدیدی برای PES 2017 معرفی شدند + مزایای پیش‌خرید

کونامی تیم‌های جدیدی را معرفی کرده که بخشی از PES 2017 خواهند بود و خیلی از تیم‌های لیگ شیلی را لایسنس کرده است. در ادامه همراه گیمفا باشید تا  ضمن تماشای تریلر جدید، از نام‌ تیم‌های لایسنس‌شده آگاهی یابید. تیم‌های جدید PES 2017، شامل ۱۶ تیم باشگاهی شیلی می‌شوند و همه‌ی بازیکنان، معتبر هستند و لایسنس […]