ماموریت جدید Hutt Contract بازی Star Wars Battlefront توانایی حرکات سریعتری را فراهم خواهد نمود

شرکت الکترونیک آرتز جدیدترین ماموریت Hutt Contract را معرفی نمود و در صورت تکمیل نمودن آن، شما توانایی جدیدی را بدست خواهید آورد که موجب افزایش سرعت حرکات خواهد شد. ماموریت جدید Escape، Hutt Contract نامیده می‌شود که در صورت تکمیل شدن، کارتی برای شما فعال خواهد شد که Escape Artist نامیده می‌شود. هزینه آن […]