پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران در پنج رشته بیمه‌ای

مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران، برای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در پنج رشته بیمه‌ای دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، این پنج رشته عبارتند از: «کاردانی حرفه‌ای امور بیمه»، «کاردانی حرفه‌ای حسابداری در شرکت‌های بیمه»، «کاردانی حرفه‌ای حسابداری- حسابداری دولتی»، «کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالی» و «کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب‌و‌کار». پذیرش دانشجو در رشته‌های کاردانی حرفه‌ای امور بیمه و کاردانی حرفه‌ای حسابداری در شرکت‌های بیمه برای مهر ۹۵ و در سه رشته دیگر برای بهمن امسال خواهد بود. ‌