ابلاغ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه

به گزارش روابط عمومی، متن بخشنامه به شرح زیر است.پيرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۸ موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:۱- ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسيه دفعي۲- الزام به تخفيف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.۳- عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.۴- ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

ابلاغ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه

به گزارش روابط عمومی، متن بخشنامه به شرح زیر است.پيرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۸ موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:۱- ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسيه دفعي۲- الزام به تخفيف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.۳- عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.۴- ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

داغ بانکداری و سود ۲۴ درصدی؟!

نویسنده : غلامرضابنی اسدی «خدا دشمن تان را هم گیر بانک ها نیندازد که ، پوست می‌کنند و داغ می کنند.» بنده خدایی این حرف ها را می‌زد و می گفت:« تیشه دست آن هاست، می زنند و به سوی خود می کشند… ببخشید، قلم دست آن هاست و قرارداد ها را همه جوره به نفع خودشان می نویسند، مشتری بیچاره که دستش زیر سنگ بدهکاری است، برای بیرون کشیدن آن مجبور است پای خود را به تیشه بانک ها بدهد. او می گفت: نمی دانم چرا بانک ها سود سپرده های مردم را به دستورالعملی کاهش می دهند اما سود خود را تمام و کمال با جریمه تصاعدی می ستانند. چطور سودی که به سپرده سال های قبل مردم می دادند  را امسال کاهش دادند اما حاضر نشدند یک درصد هم از سود وام سال پیش خود را کم کنند و همان ۲۴ درصد را می گیرند و خدای نکرده اگر یک روز تاخیر شود ، جریمه هم رویش می گذارند. بنده خدایی دیگر که گویا صابون بانک ها بد جوری به تن و لباسش یکجا خورده بود می گفت: قسط وامم ۷ روز تاخیر داشت، اما آن را با قسط ماه بعد پرداخت کردم. بانک ، جریمه ۷ روز تاخیر را گرفت اما برای زودتر پرداختن ۲۳ روزه، ریالی هم در نظر نگرفت، خب این چه دخلی دارد به بانکداری اسلامی که بانک ها برای خود به قول قدیمی ها نوشابه باز می کنند. سومین نفر جمع هم می گفت: وامی گرفتم  و تعدادی از اقساط  آن را پرداختم و در این میان پولی به دستم رسید که می توانستم  وام را تسویه کنم لذا خوش و خرم به بانک مراجعه کردم و در راه هم با خود فکر می کردم از این ماه، از بار قسط رها می شوم و می توانم نفس بکشم اما … وقتی بانک حساب کرد، دیدم هنوز بیشتر از وامی که گرفته ام بدهکارم! گفتم که من فلان تعداد قسط پرداخته ام و باید خیلی از وامم کم شده باشد که گفتند ما اول سود پول را وصول می کنیم و بعد به اصل پول می رسیم و آنچه تا کنون داده اید، فرع پول بوده و هنوز اصل آن به جاست. خب با شانه هایی آویزان از بانک بیرون آمدم و کلی به ممالک کفار و بانک هایش بد و بیراه گفتم که وام با بهره یکی دو درصد می دهند به مردم کافر شان! خدا حفظ کند این شیوه مرضیه  مشتری مداری بانک های ما را که نمی‌گذارند پول، این چرک کف دست ،دست ما را کثیف کند. نمی گذارند این وزر و وبال بر شانه مردم سنگینی کند و تازه سوال و جواب قیامت را هم سبک می کنند تا بر اساس حدیث «فی حلاله حساب و فی حرامه عقاب»خیلی زود بتوانیم جواب سوالات را بدهیم که وقتی پرسیدند با حقوق تان چه کردید؟ عوض سیاهه کردن یک طومار ، خیلی راحت بگوییم؛ به بانک دادیم و…تمام شود سوال و جواب! بگذریم، هفته بانکداری اسلامی- اگرچه زمان آن گذشته – بر صاحبان ساختمان های شیک  و صاحبان قانون به نفع خود مبارک! البته گذشته از شوخی، باید به کارکنان شریف بانک ها که صادقانه خدمت می کنند و تا جایی که می توانند گره، می گشایند از مشکلات مردم ، خدا قوت و مبارک باد گفت. آنچه بر سبیل نقد و به طنز تلخ بیان شد ، نقد رویه ها‌ست و الا کارکنان که دردمردانی در شمار ما و در کنار مایند و ای بسا خود گرفتار قسط و وام. باز هم بگذریم!

داغ بانکداری و سود ۲۴ درصدی؟!

نویسنده : غلامرضابنی اسدی «خدا دشمن تان را هم گیر بانک ها نیندازد که ، پوست می‌کنند و داغ می کنند.» بنده خدایی این حرف ها را می‌زد و می گفت:« تیشه دست آن هاست، می زنند و به سوی خود می کشند… ببخشید، قلم دست آن هاست و قرارداد ها را همه جوره به نفع خودشان می نویسند، مشتری بیچاره که دستش زیر سنگ بدهکاری است، برای بیرون کشیدن آن مجبور است پای خود را به تیشه بانک ها بدهد. او می گفت: نمی دانم چرا بانک ها سود سپرده های مردم را به دستورالعملی کاهش می دهند اما سود خود را تمام و کمال با جریمه تصاعدی می ستانند. چطور سودی که به سپرده سال های قبل مردم می دادند  را امسال کاهش دادند اما حاضر نشدند یک درصد هم از سود وام سال پیش خود را کم کنند و همان ۲۴ درصد را می گیرند و خدای نکرده اگر یک روز تاخیر شود ، جریمه هم رویش می گذارند. بنده خدایی دیگر که گویا صابون بانک ها بد جوری به تن و لباسش یکجا خورده بود می گفت: قسط وامم ۷ روز تاخیر داشت، اما آن را با قسط ماه بعد پرداخت کردم. بانک ، جریمه ۷ روز تاخیر را گرفت اما برای زودتر پرداختن ۲۳ روزه، ریالی هم در نظر نگرفت، خب این چه دخلی دارد به بانکداری اسلامی که بانک ها برای خود به قول قدیمی ها نوشابه باز می کنند. سومین نفر جمع هم می گفت: وامی گرفتم  و تعدادی از اقساط  آن را پرداختم و در این میان پولی به دستم رسید که می توانستم  وام را تسویه کنم لذا خوش و خرم به بانک مراجعه کردم و در راه هم با خود فکر می کردم از این ماه، از بار قسط رها می شوم و می توانم نفس بکشم اما … وقتی بانک حساب کرد، دیدم هنوز بیشتر از وامی که گرفته ام بدهکارم! گفتم که من فلان تعداد قسط پرداخته ام و باید خیلی از وامم کم شده باشد که گفتند ما اول سود پول را وصول می کنیم و بعد به اصل پول می رسیم و آنچه تا کنون داده اید، فرع پول بوده و هنوز اصل آن به جاست. خب با شانه هایی آویزان از بانک بیرون آمدم و کلی به ممالک کفار و بانک هایش بد و بیراه گفتم که وام با بهره یکی دو درصد می دهند به مردم کافر شان! خدا حفظ کند این شیوه مرضیه  مشتری مداری بانک های ما را که نمی‌گذارند پول، این چرک کف دست ،دست ما را کثیف کند. نمی گذارند این وزر و وبال بر شانه مردم سنگینی کند و تازه سوال و جواب قیامت را هم سبک می کنند تا بر اساس حدیث «فی حلاله حساب و فی حرامه عقاب»خیلی زود بتوانیم جواب سوالات را بدهیم که وقتی پرسیدند با حقوق تان چه کردید؟ عوض سیاهه کردن یک طومار ، خیلی راحت بگوییم؛ به بانک دادیم و…تمام شود سوال و جواب! بگذریم، هفته بانکداری اسلامی- اگرچه زمان آن گذشته – بر صاحبان ساختمان های شیک  و صاحبان قانون به نفع خود مبارک! البته گذشته از شوخی، باید به کارکنان شریف بانک ها که صادقانه خدمت می کنند و تا جایی که می توانند گره، می گشایند از مشکلات مردم ، خدا قوت و مبارک باد گفت. آنچه بر سبیل نقد و به طنز تلخ بیان شد ، نقد رویه ها‌ست و الا کارکنان که دردمردانی در شمار ما و در کنار مایند و ای بسا خود گرفتار قسط و وام. باز هم بگذریم!

عضویت پورسید در شورای عالی بیمه تمدید شد

به گزارش اخبار بانک به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی، طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۷ مجمع عمومی بیمه مرکزی و به استناد بند ۸ . تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری بهزاد پور سید برای عضویت مجدد در شورای عالی بیمه انتخاب شد.براساس این حکم، طیب نیا انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید درخدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای وی از خداوند متعال خواستار شد

افزایش بهای رسمی دلار

 بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور اعلام کردبرهمین اساس نرخ ۲۴ ارز افزایش، ۱۳ ارز کاهش و ۲ ارز نیز ثابت ماند.  نرخ امروز (ریال) نرخ روز گذشته  (ریال)  ارز ۳۱,۲۹۱ ۳۱,۲۸۷ دلار آمريکا ۴۱,۷۸۳ ۴۱,۹۹۶ پوند انگليس ۳۲,۳۰۲ ۳۲,۲۸۸ فرانک سويس ۳,۷۱۳ ۳,۶۹۴ کرون سوئد ۳,۸۳۰ ۳,۸۳۱ کرون نروژ ۴,۷۳۱ ۴,۷۳۳ کرون دانمارک ۴۷۱ ۴۷۲ روپيه هند ۸,۵۱۹ ۸,۵۱۹ درهم امارات متحده عربی ۱۰۳,۸۲۸ ۱۰۳,۷۲۳ دينار کويت ۲۹,۹۶۸ ۲۹,۹۲۷ يکصد روپيه پاکستان ۳۰,۷۸۲ ۳۰,۸۵۲ یکصد ين ژاپن ۴,۰۳۵ ۴,۰۳۵ دلار هنگ کنگ ۸۱,۲۶۹ ۸۱,۲۶۴ ريال عمان ۲۴,۳۱۷ ۲۴,۳۵۵ دلار کانادا ۲,۲۳۱ ۲,۲۴۶ راند آفريقای جنوبی ۱۰,۶۶۶ ۱۰,۷۰۳ لير ترکيه ۴۸۸ ۴۸۶ روبل روسيه ۸,۵۹۴ ۸,۵۹۳ ريال قطر ۲,۶۸۴ ۲,۶۴۹ يکصد دينار عراق ۱۴۷ ۱۴۶ لير سوريه ۲۴,۰۴۱ ۲۴,۰۰۳ دلار استراليا ۸,۳۴۳ ۸,۳۴۴ ريال سعودی ۸۳,۰۰۳ ۸۲,۹۶۴ دينار بحرين ۲۳,۲۳۴ ۲۳,۲۲۸ دلار سنگاپور ۲,۱۵۳ ۲,۱۴۶ ده روپيه سريلانکا ۲۹,۴۶۴ ۲۹,۳۸۹ يکصد روپيه نپال ۶,۵۹۴ ۶,۵۹۱ يکصد درام ارمنستان ۲۲,۶۱۰ ۲۲,۵۳۸ دينار ليبی ۴,۶۹۴ ۴,۶۹۱ یوان چين ۹۰,۲۷۴ ۹۰,۴۶۶ يکصد بات تايلند ۷,۷۰۸ ۷,۷۰۴ رينگيت مالزی ۲۸,۶۱۰ ۲۸,۶۱۹ يک هزار وون کره جنوبی ۳۵,۲۱۳ ۳۵,۲۱۷ یورو ۹,۲۶۵ ۹,۱۳۳ يکصد تنگه قزاقستان ۴۶۹ ۴۷۰ افغانی افغانستان ۱۸,۸۰۹ ۱۸,۸۰۷ منات آذربايجان ۱,۵۵۸ ۱,۵۵۷ یک هزار روبل بلاروس ۳,۹۷۷ ۳,۹۷۶ سومونی تاجيکستان ۳,۱۴۱ ۳,۱۳۴ بوليوار جديد ونزوئلا                                              

افزایش بهای رسمی دلار

 بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور اعلام کردبرهمین اساس نرخ ۲۴ ارز افزایش، ۱۳ ارز کاهش و ۲ ارز نیز ثابت ماند.  نرخ امروز (ریال) نرخ روز گذشته  (ریال)  ارز ۳۱,۲۹۱ ۳۱,۲۸۷ دلار آمريکا ۴۱,۷۸۳ ۴۱,۹۹۶ پوند انگليس ۳۲,۳۰۲ ۳۲,۲۸۸ فرانک سويس ۳,۷۱۳ ۳,۶۹۴ کرون سوئد ۳,۸۳۰ ۳,۸۳۱ کرون نروژ ۴,۷۳۱ ۴,۷۳۳ کرون دانمارک ۴۷۱ ۴۷۲ روپيه هند ۸,۵۱۹ ۸,۵۱۹ درهم امارات متحده عربی ۱۰۳,۸۲۸ ۱۰۳,۷۲۳ دينار کويت ۲۹,۹۶۸ ۲۹,۹۲۷ يکصد روپيه پاکستان ۳۰,۷۸۲ ۳۰,۸۵۲ یکصد ين ژاپن ۴,۰۳۵ ۴,۰۳۵ دلار هنگ کنگ ۸۱,۲۶۹ ۸۱,۲۶۴ ريال عمان ۲۴,۳۱۷ ۲۴,۳۵۵ دلار کانادا ۲,۲۳۱ ۲,۲۴۶ راند آفريقای جنوبی ۱۰,۶۶۶ ۱۰,۷۰۳ لير ترکيه ۴۸۸ ۴۸۶ روبل روسيه ۸,۵۹۴ ۸,۵۹۳ ريال قطر ۲,۶۸۴ ۲,۶۴۹ يکصد دينار عراق ۱۴۷ ۱۴۶ لير سوريه ۲۴,۰۴۱ ۲۴,۰۰۳ دلار استراليا ۸,۳۴۳ ۸,۳۴۴ ريال سعودی ۸۳,۰۰۳ ۸۲,۹۶۴ دينار بحرين ۲۳,۲۳۴ ۲۳,۲۲۸ دلار سنگاپور ۲,۱۵۳ ۲,۱۴۶ ده روپيه سريلانکا ۲۹,۴۶۴ ۲۹,۳۸۹ يکصد روپيه نپال ۶,۵۹۴ ۶,۵۹۱ يکصد درام ارمنستان ۲۲,۶۱۰ ۲۲,۵۳۸ دينار ليبی ۴,۶۹۴ ۴,۶۹۱ یوان چين ۹۰,۲۷۴ ۹۰,۴۶۶ يکصد بات تايلند ۷,۷۰۸ ۷,۷۰۴ رينگيت مالزی ۲۸,۶۱۰ ۲۸,۶۱۹ يک هزار وون کره جنوبی ۳۵,۲۱۳ ۳۵,۲۱۷ یورو ۹,۲۶۵ ۹,۱۳۳ يکصد تنگه قزاقستان ۴۶۹ ۴۷۰ افغانی افغانستان ۱۸,۸۰۹ ۱۸,۸۰۷ منات آذربايجان ۱,۵۵۸ ۱,۵۵۷ یک هزار روبل بلاروس ۳,۹۷۷ ۳,۹۷۶ سومونی تاجيکستان ۳,۱۴۱ ۳,۱۳۴ بوليوار جديد ونزوئلا                                              

قیمت آيفون ۷ و ۷ پلاس در نقاط مختلف دنیا

مجله دیجی کالا: هر بار که یک گوشی پرچم‌دار جدید معرفی می‌شود، بعد از این‌که حسابی درباره‌ی ظاهر و مشخصات آن می‌شنویم و آن را می‌پسندیم، سوال اول این است که قیمت آن چقدر است؟ آیفون ۷ و ۷ پلاس دیشب رسما معرفی شدند و در مراسم معرفی به قیمت‌ آن‌ها هم اشاره شد. اما از آن‌جا که قیمت‌ها در سراسر دنیا از نقطه‌ای به نقطه‌ای متفاوت است، بد نیست نگاهی به قیمت‌گذاری‌های پرچم‌داران آیفون در کشورهای مختلف بیندازیم. آیفون ۷ و ۷ پلاس که قرار است از جمعه‌ی آینده (۲۶ شهریور) در بازارهای جهانی عرضه شوند، در همه‌ی این چند کشوری که در بررسی‌ها به آن‌ها رسیده‌ایم، با قیمتی بالاتر از قیمت عرضه در آمریکا معرفی شده‌اند. این کشورها شامل بریتانیا، کانادا، استرالیا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند، نروژ، اسپانیا و مکزیک هستند.همان‌طور که در جدول می‌بینید، اختلاف قیمت آیفون ۷ در نروژ بیش‌تر از سایر کشورهاست. درحالی‌که در آمریکا مدل ۳۲ گیگابایتی آیفون ۷ با قیمت ۶۴۹ دلار به فروش می‌رسد، اگر در نروژ بخواهید یک آیفون ۷ با میزان حافظه داخلی‌ پایه‌ی ۳۲ گیگابایتی بخرید، باید ۹۰۳ دلار هزینه کنید. این رقم درمورد آیفون ۷ پلاس به ۱۰۷۴ دلار می‌رسد.   این جدول مربوط به بعضی کشورهایی است که عرضه‌ی آیفون ۷ در آن‌ها از جمعه‌ی آینده شروع می‌شود. برای بعضی کشورهای دیگر از جمله برزیل، این زمان یک هفته دیرتر و جمعه دوم مهرماه خواهد بود که اطلاعاتی هم درباره‌ی قیمت آن‌ها نداریم.همچنین هنوز معلوم نیست که آیفون ۷ و ۷ پلاس چه زمانی و با چه قیمتی وارد بازار ایران می‌شوند. با این حال تجربه‌ی ما از آیفون ۶s نشان می‌دهد مدتی طول می‌کشد تا قیمت آیفون‌های جدید در ایران به تعادل برسند. همچنان‌که در روزهای اول عرضه‌ی آیفون ۶s این گوشی با قیمت‌های بالاتر از ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

قیمت آيفون ۷ و ۷ پلاس در نقاط مختلف دنیا

مجله دیجی کالا: هر بار که یک گوشی پرچم‌دار جدید معرفی می‌شود، بعد از این‌که حسابی درباره‌ی ظاهر و مشخصات آن می‌شنویم و آن را می‌پسندیم، سوال اول این است که قیمت آن چقدر است؟ آیفون ۷ و ۷ پلاس دیشب رسما معرفی شدند و در مراسم معرفی به قیمت‌ آن‌ها هم اشاره شد. اما از آن‌جا که قیمت‌ها در سراسر دنیا از نقطه‌ای به نقطه‌ای متفاوت است، بد نیست نگاهی به قیمت‌گذاری‌های پرچم‌داران آیفون در کشورهای مختلف بیندازیم. آیفون ۷ و ۷ پلاس که قرار است از جمعه‌ی آینده (۲۶ شهریور) در بازارهای جهانی عرضه شوند، در همه‌ی این چند کشوری که در بررسی‌ها به آن‌ها رسیده‌ایم، با قیمتی بالاتر از قیمت عرضه در آمریکا معرفی شده‌اند. این کشورها شامل بریتانیا، کانادا، استرالیا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند، نروژ، اسپانیا و مکزیک هستند.همان‌طور که در جدول می‌بینید، اختلاف قیمت آیفون ۷ در نروژ بیش‌تر از سایر کشورهاست. درحالی‌که در آمریکا مدل ۳۲ گیگابایتی آیفون ۷ با قیمت ۶۴۹ دلار به فروش می‌رسد، اگر در نروژ بخواهید یک آیفون ۷ با میزان حافظه داخلی‌ پایه‌ی ۳۲ گیگابایتی بخرید، باید ۹۰۳ دلار هزینه کنید. این رقم درمورد آیفون ۷ پلاس به ۱۰۷۴ دلار می‌رسد.   این جدول مربوط به بعضی کشورهایی است که عرضه‌ی آیفون ۷ در آن‌ها از جمعه‌ی آینده شروع می‌شود. برای بعضی کشورهای دیگر از جمله برزیل، این زمان یک هفته دیرتر و جمعه دوم مهرماه خواهد بود که اطلاعاتی هم درباره‌ی قیمت آن‌ها نداریم.همچنین هنوز معلوم نیست که آیفون ۷ و ۷ پلاس چه زمانی و با چه قیمتی وارد بازار ایران می‌شوند. با این حال تجربه‌ی ما از آیفون ۶s نشان می‌دهد مدتی طول می‌کشد تا قیمت آیفون‌های جدید در ایران به تعادل برسند. همچنان‌که در روزهای اول عرضه‌ی آیفون ۶s این گوشی با قیمت‌های بالاتر از ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

افزایش شاخص بورس لندن همزمان با صعود قیمت نفت خام برنت

به گزارش ایرنا، ارزش شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن در هر روز کاری سهام ۱۰۰ شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش می شود در بعد از ظهر روز چهارشنبه با افزایش ۰٫۳۰ درصدی مواجه شد.شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن، با ۲۰ واحد افزایش، به ۶ هزار ۸۴۶ واحد رسید.شاخص سهام بورس فوتسی ۲۵۰ لندن نیز با افزایش ۰٫۳۲درصدی مواجه بود و با ۵۶ واحد افزایش به ۱۸ هزار و ۶۰ واحد رسید.در همین حال در میان شاخص سایر بورس های مهم اروپایی در روز چهارشنبه، ‘دکس’ آلمان ، ‘کک ۴۰ ‘ فرانسه و ‘آیبکس ‘ اسپانیا افزایش داشتند.در پایان معاملات روز چهارشنبه، ارزش شاخص سهام ‘دکس ‘در بازار بورس فرانکفورت آلمان ۰٫۶۲ درصد، شاخص سهام ‘کک چهل’ در بازار بورس فرانسه ۰٫۶۱ درصد و شاخص بازار بورس اسپانیا موسوم به «آیبکس» 1.30 افزایش یافتند.پوند انگلیس نیز عصر روزچهارشنبه در بازار مبادلات ارزی، در برابر دلار آمریکا با ۰٫۶۸ درصد کاهش، در مقابل ۱٫۳۳۳۳ دلار و همچنین با ۰٫۶۲ درصد کاهش در مقابل یورو، در مقابل ۱٫۱۸۶۴ یورو معامله شد.در همین حال هر بشکه نفت خام سبک برنت دریای شمال که بیش از دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک، بر اساس آن قیمت گذاری می شوند، روز چهارشنبه در بازار لندن، با ۵۶ سنت افزایش( ۱٫۲درصد) به ۴۷٫۸۲ دلار رسید.به گزارش منابع انگلیسی، بهای هر بشکه نفت شاخص آمریکا، ‘وست تگزاس اینترمیدییت ‘( دبلیوتی آی ) نیز روز چهارشنبه با ۵۶ سنت افزایش ( ۱٫۳ درصد) به ۴۵٫۳۹ دلار رسید.